AZ ÜGYVÉDI IRODA

A Gremsperger Ügyvédi Iroda jogelődje 1991-ben jött létre Budapesten. Dr. Gremsperger Gábor több, mint 30 éves ügyvédi gyakorlattal, szakmai tapasztalattal rendelkező magyar ügyvéd alapította.

Az Iroda munkatársai magyar ügyvédek és ügyvédjelöltek. Munkatársaink és partnereink angol, francia, finn, holland és német tárgyalási szintű szakmai idegennyelv tudásának révén hatékony jogi tanácsadást nyújtanak hazai és külföldi ügyfeleink részére is.

Irodánk teljeskörű jogi tanácsadást nyújt a jogkereső állampolgároknak és a gazdasági élet résztvevőinek. Ezen belül elsősorban a társasági és kereskedelmi jogra, valamint az ingatlanokkal kapcsolatos jogi ügyek megoldására szakosodtunk. Számottevő tapasztalattal rendelkezünk a cégalapítások, vállalat átszervezések, erdő-, bánya- és környezetvédelmi ügyek, munkajog, egyesületi jog, egészségügyi irányításhoz, szervezéshez tapadó jogok és a gyógyszerek előállítására, forgalmazására vonatkozó jogszabályok alkalmazására, valamint a kereskedelem szervezés joga és az ingatlanjog területén. Ismeretekkel rendelkezünk jogi auditok elkészítése, önkormányzati-, vállalati átvilágítások terén is.

Az Iroda valamennyi jogi végzettségű munkatársa mind a jogi tanácsadás, mind pedig a perbeli képviselet terén kellő szakmai tapasztalattal rendelkezik. Célunk a jogi kérdések gyakorlatias, ügyfélközpontú megközelítése és azok hatékony megoldása magas szakmai színvonalon.

Ügyfélkörünket elsősorban hazai és külföldi vállalkozások alkotják, akik jelen vannak az ipari, a kereskedelmi és a szolgáltató szférában. Az ügyfeleinkkel való szorosabb együttműködést szolgálja a Családi Vállalkozások Országos Egyesületével való kapcsolatunk is, ahol jogi munkát végzünk, és amely Egyesületnek tagja Irodánk 2016 óta.

Alapvető célunk hosszútávú ügyfélkapcsolatok kiépítése. A megbízást minden esetben az elvégzendő munka mennyiségének, várható költségének és reális eredményének gondos mérlegelését követően vállaljuk el és azt az ügyfeleinkkel való szoros együttműködésben teljesítjük. Ennek köszönhetően Irodánk joggal büszke arra, hogy számos ügyfelünkkel hosszú éveken, évtizeden át tartó szoros ügyfélkapcsolat alakult ki.

Tartós megbízás esetén általában az iroda egy-egy munkatársa tartja a megbízóval a hatékony és folyamatos kommunikációt biztosító kapcsolatot. Amennyiben valamely jogi kérdés megoldásához speciális szakismeret szükséges, akkor természetesen ügyfeleink rendelkezésére állnak az Iroda adott szakterületre specializálódott más munkatársai is, komplex jogi kérdések megoldására pedig készséggel felállítunk több ügyvédből álló munkacsoportokat is.

Szakmai munkánk teljesebbé tétele érdekében számos magyar és külföldi egyetemmel és szakmai szervezettel, valamint ügyvédi irodákkal tartunk kapcsolatot. 2017 januárjában társulási szerződést is kötöttünk partner irodákkal így tagjai lettünk a Kertész Ügyvédi Társulásnak.

Számunkra a bevételbeli növekedést is megelőző legfontosabb értékmérő a munkánk színvonalának és teljességének állandó növelése.

Ezt a honlapot a Gremsperger Ügyvéd Iroda, mint a Budapesti Ügyvédi Kamarához bejegyzett iroda tartja fenn, az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatók.